Podmínky použití

1. Úvod

Tyto podmínky používání ("Podmínky") definují pravidla a předpisy pro používání webové stránky vitaminyporadce.cz umístěné na vitaminyporadce.cz.

Přístupem k této webové stránce předpokládáme, že akceptujete tyto podmínky. Nepokračujte v používání vitaminyporadce.cz pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce.

2. Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách podléhají autorskému právu. Kopírování, distribuce a jakékoli jiné použití mimo rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas držitele autorských práv nebo autora díla. Stažení a kopírování této stránky je dovoleno pouze pro soukromé, nekomerční účely.

3. Licence

Pokud není uvedeno jinak, vitaminyporadce.cz a/nebo její poskytovatelé mají autorská práva na všechen materiál na vitaminyporadce.cz. Všechna autorská práva jsou vyhrazena. Můžete přistupovat k tomuto z vitaminyporadce.cz pro vaše osobní použití podléhající omezením stanoveným v těchto podmínkách a příslušných vlastníků značek a děl.

Nesmíte:

Publikovat materiál z vitaminyporadce.cz znovu

Prodat, pronajímat nebo sublicencovat materiál z vitaminyporadce.cz

Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z vitaminyporadce.cz

Redistribuovat obsah z vitaminyporadce.cz

Tato dohoda začíná platit s datem 1.1.2024

4. Omezení odpovědnosti

Informace na vitaminyporadce.cz jsou poskytovány na základě "jak jsou" bez jakýchkoli záruk. vitaminyporadce.cz nezaručuje přesnost, úplnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na těchto webových stránkách pro jakýkoli konkrétní účel.

5. Změny a úpravy

vitaminyporadce.cz má právo kdykoli revidovat tyto podmínky. Očekává se, že tyto podmínky budete pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem podmínkám, které platí pro vaši návštěvu na vitaminyporadce.cz.